POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy Nowital Spółka Jawna, prowadzony pod adresem www.restauracja-ratusz.pl (zwany dalej Witryną) przez Nowital Spółka Jawna z siedzibą przy Rynek 32, 67-200 w Głogowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000351401 (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu, a także podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Właściciela Sklepu do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie tzw. plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies” – poniżej).

Wprowadzone przez Państwa dane do formularzy są przetwarzane w konkretnym celu wynikającym z funkcji jakie spełnia dany formularz (np. w celu dokonania procesu zakupu lub w celu nawiązania kontaktu ze Sklepem).

Informacja o rodzaju danych przetwarzanych przez Sklep internetowy podawana jest podczas dokonywania zakupów, a także w momencie składania zapytań poprzez formularz kontaktowy. Dane, które są przetwarzane, to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (w przypadku, gdy zakupu dokonuje firma).

Podanie powyższych danych przez Państwa jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupów w ramach Sklepu internetowego www.restauracja-ratusz.pl

 

Udostępnianie informacji:

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednak w celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać w celu przetwarzania zebrane od Państwa dane konkretnym podmiotom, tj.:

1) Serwis PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, który świadczy w Sklepie usługi płatnicze – wybierając w procesie zamówienia formę płatności e-przelew, celem realizacji płatności Sklep udostępnia niezbędne dane, które służą jedynie finalizacji tej płatności. Należy zaznaczyć, iż niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach dodatkowo obowiązuje polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

We wszystkich powyższych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 

Rejestracja do newslettera:

Jeżeli wyrażą Państwo chęć zapisu do newslettera Sklepu internetowego Nowital Spółka Jawna | www.restauracja-ratusz.pl , Sklep korzysta jedynie z danych niezbędnych do tego celu (nazwy subskrybenta – o ile taką Państwo podali oraz adresu e-mail), którym jest regularne przesyłanie drogą elektroniczną wiadomości o nowościach i promocjach produktów u usług prezentowanych w Sklepie.

Newsletter jest przesyłany za pośrednictwem firmy GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, w związku z czym Sklep udostępnia Państwa adres e-mail, celem realizacji przesyłania ofert marketingowych.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@restauracja-ratusz.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się Sklep usunie Państwa adres e-mailowy z bazy odbiorców newslettera.

 

Analityka internetowa:

Sklep internetowy www.restauracja-ratusz.pl używa Google Analytics, które jest narzędziem służącym do przeprowadzania analizy korzystania przez Państwa ze Strony internetowej poprzez np. pliki cookies. Ta forma analizy służy przede wszystkim do prezentacji najczęściej oglądanych lub wybieranych produktów, a tym samym dzięki temu mamy możliwość jak najbardziej optymalnej prezentacji oferty Sklepu.

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej Strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej Stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP przed przekazaniem dalej do serwera Google jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Państwowa Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield, którego certyfikat posiada Google LLC. Aktualny certyfikat dostępny jest pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez cookies, dotyczących korzystania przez Państwa ze Strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w powyższych zakresach zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: info@restauracja-ratusz.pl

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki:

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności certyfikat SSL, dzięki któremu wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa aktywności na Stronie internetowej (np. połączeń związanych z rejestracją, płatnością oraz innych połączeń, podczas których Państwo przekazujecie własne dane osobowe), będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

 

Inne strony internetowe:

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Pytania i zastrzeżenia:

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: info@restauracja-ratusz.pl

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zgłosił do rejestracji zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 

Informacje o plikach Cookies / Polityka cookies:

Sklep internetowy www.ochwesele.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), to małe pliki tekstowe, wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu.

Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy („session-cookies”) lub trwały („persistant cookie”). Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich, jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

a) „niezbędne”: umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (np. umożliwiające korzystanie z sesji);

b) „funkcjonalne”: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika (np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek, itp;

c) „analityczne”: umożliwiają monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystacie.